Thư viện

Mục lục Đông Phương Bất Bại chi quân tử Mãn Lâu – Trà Thụ Cô

Đông Phương Bất Bại chi quân tử Mãn Lâu

Đông Phương

Tác giả: Trà Thụ Cô

Thể loại:  Võ hiệp cường cường, tình chung hữu độc, HE.

Nguồn Raw + QT: U Linh Thần Điện

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: 1 tuần 3 chương

Edit: Nguyệt Ảnh Cung

Văn án:

Hoa Mãn Lâu xuyên vào tiểu thuyết Kim Dung gặp gỡ Đông Phương Bất Bại, đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì?

P/s: Bản dịch mang tính chất phi thương mại, làm theo sở thích cá nhân đừng mang ra khỏi cung.

Mục lục

 

~Chương 01~Chương 02~Chương 03~Chương 04~Chương 05~

~Chương 06~Chương 07~Chương 08~Chương 09~Chương 10~

~Chương 11~Chương 12~Chương 13~Chương 14~Chương 15~

~Chương 16~Chương 17~Chương 18~Chương 19~Chương 20~

~Chương 21~Chương 22~Chương 23~Chương 24~Chương 25~

~Chương 26~Chương 27~Chương 28~Chương 29~Chương 30~

~Chương 31~Chương 32~Chương 33~Chương 34~Chương 35~

~Chương 36~Chương 37~Chương 38~Chương 39~Chương 40~

~Chương 41~Chương 42~Chương 43~Chương 44~Chương 45~

~Chương 46~Chương 47~Chương 48~Chương 49~Chương 50~

~Chương 51~Chương 52~Chương 53~Chương 54~Chương 55~

~Chương 56~Chương 57~Chương 58~Chương 59~Chương 60~

~Chương 61~Chương 62~Chương 63~Chương 64~Chương 65~

~Chương 66~Chương 67~Chương 68~Chương 69~Chương 70~

~Chương 71~Chương 72~Chương 73~Chương 74~Chương 75~

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3

—Hoàn—