Thư viện

Thông báo

Tuần này ta bận việc không thể post truyện được mong mọi người thông cảm ta hứa trong tuần sau sẽ post 3 chương tiếp theo của ĐPBB và 5 chương đầu của trọng sinh chi lang tế tử (TSCLTT).

Thân ái

Nguyệt Ảnh Cung